Meldpunt misbruik

Problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties?
Blijf er niet mee zitten!

Binnen onze gemeente zijn twee interne vertrouwenspersonen (IVP-ers) benoemd. Zij zijn aanspreekpunten voor diegenen die willen praten over misbruik van (kerkelijke) gezagsrelaties dat hen is overkomen. Op de website van het meldpunt misbruik (www.meldpuntmisbruik.nl ) is te lezen wat deze taak inhoudt.

Zij hebben de taak om dat wat te hunner kennis wordt gebracht volstrekt vertrouwelijk te gaan behandelen. De bedoeling is dat zij vooral wegwijzers zijn voor degenen die ergens mee lopen en niet goed weten hoe ze daar hulp bij kunnen krijgen en welk traject ze hebben te doorlopen. Als het goed is verlenen ze dus niet zozeer zelf de hulp, maar geven ze handvatten en adviezen.

Ze zijn te ivp@cgkv-surhuisterveen.nl