Ontstaan

De Nederlandse Christelijke Gereformeerde Kerk (ncgk) is een eenwording van de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk (cgk) en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (gkv).

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (gkv) is in 2023 gefuseerd met de Nederlands Gereformeerde Kerk (ngk) en zijn verdergegaan als Nederlandse Gereformeerde Kerk (ngk).