Diensten

In de diensten – 9:30 en 14:00 – wordt gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) en gezongen uit het Liedboek voor de Kerken. Alle teksten worden tijdens de diensten geprojecteerd op een scherm.

Kerkdienst gemist